Blauwe Kiekendief, Circus cyaneus / Hen Harrier

Noord-Brabant, februari 2011

    


Adult mannetje


Blauwe Kiekendieven komen vooral voor in de duinen, op heidevelden, in moerassen en op braakliggende velden. De waddeneilanden zijn in Nederland zeer belangrijk voor de blauwe kiekendief. Maar liefst 85% van de Nederlandse blauwe kiekendieven broeden daar. De blauwe kiekendief is wat kleiner dan de bruine Kiekendief. Het mannetje is lichtgrijs met een witte buik. Het vrouwtje is van boven bruin en van onderen rossig bruin. Zowel het mannetje als het vrouwtje hebben een kenmerkende witte stuitvlek.

De roofvogel leeft van kleine zoogdieren (muizen, ratten, jonge konijnen en hazen) en van vogels (fazanten, weidevogels en zangvogels). Laag zwevend boven open terrein zoekt hij naar prooien. Wanneer een geschikte prooi in zicht is, laat hij zich als een baksteen uit de lucht vallen en grijpt zijn prooi.

Blauwe kiekendieven trekken in de herfst niet zo ver. Veel Scandinavische kiekendieven overwinteren in zuid-ScandinaviŽ tot midden-Europa. De kiekendieven die in Nederland broedden overwinteren hier of vertrekken naar BelgiŽ, Frankrijk en Engeland. Begin augustus vertrekken de vogels al naar hun winterkwartier om eind maart weer naar hun broedgebied te gaan. In de winter slapen blauwe kiekendieven op een gezamenlijke slaapplaats in het duin.

Internationaal gezien is Nederland een belangrijk gebied voor de blauwe kiekendief. Via de vogelrichtlijn van de EU wordt de soort in Nederland extra beschermd. Nederland moet extra beschermde gebieden instellen ter bescherming van de soort.

Aantal broedparen: 85 - 105Noord-Brabant, februari 2011


Noord-Brabant, februari 2011


Noord-Brabant, februari 2011


Noord-Brabant, februari 2011 / vrouwtje


Noord-Brabant, februari 2011 / zoeken naar muizen


Noord-Brabant, februari 2011


Noord-Brabant, februari 2011


Noord-Brabant, februari 2011Adult vrouwtje


Adult mannetje


Adult vrouwtje


Adult vrouwtje / Texel, februari 2009


Adult vrouwtje / Zeeland, april 2009


Adult vrouwtje / Zeeland, april 2009


Adult vrouwtje / Zeeland, april 2009


Adult vrouwtje / Zeeland, april 2009