Kleinst waterhoen Porzana pusilla / Baillonís Crake

Zuid-Holland, juni 2009


Adult mannetje


Hoewel het kleinst waterhoen de kleinste Nederlandse ral is, kan de vogel op grootte nauwelijks onderscheiden worden van het nauw verwante klein waterhoen. Beide vogels leiden een verscholen leven in het riet, waarbij het kleinst waterhoen over het algemeen de voorkeur geeft aan minder diep water. Het kleinst waterhoen is te herkennen aan de contrastrijke rugtekening en de geelgroene snavel waarin het rood aan de basis ontbreekt. De roep van het mannetje is een korte, maar schelle triller, dat al op grote afstand hoorbaar is.

Het kleinst waterhoen is in Nederland een zeldzame broedvogel die een goed verscholen nest bouwen op of langs ondiep water. De vogel overwintert in Afrika.

(bron tekst: www.vogelvisie.nl)Vrouwtje, te herkenen aan de bruine vlek achter het oog


Ze vallen nauwelijks op tussen de begroeiing