Eleonora valk, Falco Eleonorae / Eleonora's falcon

Lesbos, mei 2012


 

Lichte vorm


Het leefgebied van de Eleonora valk ligt in de Middellandse Zee en 2/3 deel van de populatie leeft in Griekenland. Het is een trekvogel die in Afrika overwintert en dan voornamelijk op het eiland Madagaskar. Hun voeding bestaat uit insecten, kleine vogels en kleine zoogdieren zoals muizen en ratten.

De vogels broeden laat in de zomer en in de herfst. Tijdens het broedseizoen voeden ze zich bijna alleen met kleine trekvogeltjes die in die tijd migreren en dus volop aanwezig zijn.

Er zijn 2 kleurvariaties. De lichte vorm en de donkere vorm.

Wereldwijd zijn er naar schatting nog ongeveer 5.000 paartjes.Kreta, oktober 2018 / lichte vorm


Kreta, oktober 2018 / donkere vorm


Kreta, oktober 2018 / donkere vorm jagend op insecten


Donkere vorm